Bij het bepalen van uw doelstellingen en het uitzetten van de koers is zicht op de fiscale gevolgen cruciaal. Navigeren binnen een complexe en veranderende fiscale omgeving vraagt om advies van een ervaren expert. Een deskundige die het totaaloverzicht houdt, ook op aanverwante financiële en juridische aspecten. Een sparring partner waarmee het plezierig werken is. Die gevoel heeft voor uw belangen. Een adviseur die luistert en doorvraagt en met verrassende oplossingen komt.
En constructief met u samenwerkt om de doelstellingen in de praktijk
te brengen. Desgewenst ook de regie neemt en zaken coördineert.
Maar ook de dagelijkse fiscale zaken voor u verzorgt. Advies van
topniveau met een no-nonsense mentaliteit gebracht.

 

Op koers naar succes...

Over NEO Belastingadviseurs Helmond

Onze oprichter en uw contactpersoon Patrick van de Kimmenade heeft meer dan 25 jaar ervaring in het fiscaal begeleiden van dga- en familiebedrijven. Expertise die hij heeft opgedaan bij de topkantoren van Nederland, waar hij ook als partner heeft gewerkt.

 

“Ik merkte dat de grote adviesfirma’s zich in hun dienstverlening steeds meer focussen op alleen de grote (internationaal opererende) ondernemingen. Dga- en familiebedrijven vragen echter om een andere vorm van dienstverlening en aanpak.  Zij willen verschoond blijven van lange en extreem specialistische memo’s; liever zien ze een helder advies dat ook rekening houdt met aanverwante juridische en financiële zaken.

 

Een oplossing die zowel aansluit op de doelstellingen van het bedrijf als de belangen van haar aandeelhouders dient. Waarbij fiscaliteit moet passen in de langetermijndoelstellingen van de klant. Een advies dat ook praktisch uitvoerbaar is. En waarbij vooraf de belangen en kosten met u zijn doorgenomen”.

 

Deze service vraagt om een professional die tevens uw vertrouwensman is en die de doelstellingen van de directie en aandeelhouders kent. NEO Belastingadviseurs in de persoon van Patrick van de Kimmenade kent de dynamiek binnen een dga-/familiebedrijf en houdt slechts rekening met één belang: het uwe.

Waarom NEO Belastingadviseurs?

Onze service en expertise is gericht op dga- en familiebedrijven in al hun verschijningsvormen. Van opbouw, uitbouw,  aan- en verkoop, (internationale) samenwerkingen tot het veiligstellen van opgebouwd vermogen, vastgoedstructurering, slim fiscaal beleggen
tot opvolgingsvraagstukken. Uw vaste gesprekspartner is en blijft onze oprichter met een grote voorliefde voor en ervaring met familiebedrijven. Hierdoor bent u verzekerd van het best denkbare advies tegen redelijke kosten. Zonder bureaucratie, praktisch,
pro-actief en resultaatgericht. Met NEO Belastingadviseurs kiest u voor bereikbaarheid en een doordachte no-nonsense aanpak.
Voor een specialist die u begrijpt en u met passie en plezier bijstaat om uw doelstellingen te realiseren.

Onze diensten

Een overzicht van onze diensten:

• Advisering

We adviseren u op het totale fiscale vlak. Met eigen specialistische kennis voor dga- en familiebedrijven, vermogende particulieren en instellingen. In onze benadering hebben we geen publiek belang, we kunnen vrijelijk met u meedenken. Uw wens staat centraal. We overzien het hele spectrum en kiezen daarin, samen met u, de doelstelling en weg die bij u past.

• Verzorgen van fiscale aangiften IB en VPB
tegen vaste prijzen

Als sluitstuk van onze adviezen verzorgen wij uw aangiften inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting op een efficiënte en degelijke wijze.

• Vertegenwoordiging naar fiscale autoriteiten

In alle contacten met de belastingautoriteiten kunnen wij u bijstaan. Zowel in horizontaal toezicht relaties alsook in meer traditionele verhoudingen met de fiscus. Wij helpen u bij het verwerven van fiscale zekerheid bijvoorbeeld door afstemming met de fiscus. Ook lossen wij waar mogelijk op een praktische wijze geschillen met de belastingdienst voor u op. Bij boekenonderzoeken en controles vertegenwoordigen wij uw belangen en waar nodig staan wij u bij in bezwaar- en beroepsprocedures.

• Fiscalist van de zaak

De ervaring leert dat vooral middelgrote ondernemingen tijdelijk ondersteuning zoeken op het fiscale vlak voor specifieke projecten. Vaak op ad hoc basis. Dat kan gaan om administratieve ‘handjes’ tot tijdelijke hulp bij meer complexe fiscale vaste zaken. Voor dergelijke opdrachten kunt u ook een beroep op ons doen. Met onze bijstand beschikt u zo lang als nodig is over uw ‘eigen’ fiscalist van de zaak.

• Family office services

Het doorgeven van uw bedrijf en/of vermogen aan een volgende generatie is voor u van cruciaal belang. Daarbij streeft u naar harmonie binnen de familie en continuïteit voor de langere termijn. Om deze doelstellingen te realiseren wilt u onderweg de beste adviseurs aan boord hebben. Professionals met ervaring en verstand van zaken. Die u helpen met financiële, juridische én fiscale zaken, steeds in onderlinge samenhang. Met NEO heeft u een partij die uw sparringpartner is en een vertrouwensrol voor u vervult. Een gedreven deskundige die, uitsluitend met uw doelstellingen in het vizier, een schakelfunctie vervult naar partijen zoals de controlerende accountant, vermogensbeheerders, banken, notarissen e.d.  Een zelfstandig én onafhankelijk adviseur waarop u kunt terugvallen als het nodig is. Die in overleg met u processen organiseert en coördineert; die als het nodig is de regie neemt, maar altijd in nauw overleg met u. Kortom, die uw familiezaken regelt voor nu en voor later.

 

Tenslotte zijn wij ook een praktisch ingesteld kantoor met mensen die in staat zijn u desgewenst ook volledig te ontzorgen met dagelijkse zaken op administratief en fiscaal vlak, zoals het samenstellen van jaarrekeningen, het verzorgen van fiscale aangiften et cetera.

 

NEO Family office gaat begin 2016 van start met deze aantrekkelijke nieuwe service voor een selecte groep klanten. Dit gaan we waarmaken met zeer ervaren en vaste professionals en enthousiaste jonge talenten.

 

NEO staat voor nieuw

“Familiebedrijven verdienen een gespecialiseerde onafhankelijke adviseur in plaats van een medewerker met een voorgeprogrammeerde corporate benadering. Steeds opnieuw  ervaar ik de behoefte aan fiscale expertise en financiële en juridische ervaring, aan iemand die meedenkt over de beste oplossing. Een vertrouwensman die waar nodig samen met u de beste professionals selecteert en inschakelt”.

 

NEO Belastingadviseurs staat voor een compact team waar Patrick uw vaste vertrouwensman is voor al uw zakelijke belangen. Hij kent uw doelstellingen en is pro-actief in denken en doen.  Patrick overziet vanuit zijn expertise nagenoeg het gehele fiscale speelveld en heeft ervaring met aangrenzende financiële en juridische zaken. Zonodig wordt de best passende specialist uit het gezamenlijke netwerk ingeschakeld. En standaard zaken, zoals een aangifte of jaarrekening worden tegen scherpe tarieven geleverd of ingekocht. Zo combineren we up-to-date advies aan eigentijdse efficiency. Kortom, Klein is het nieuwe Groots.

Enkele actuele praktijkzaken

NEO Belastingadviseurs bedient vooral familiebedrijven en ondernemingen waarin de aandeelhouder(s)  actief betrokken is/zijn in het bedrijf. Daarnaast begeleiden wij vermogende particulieren en instellingen. Een greep uit onze actuele praktijkzaken:

 

- Het integraal begeleiden van een bedrijfsopvolging binnen een familiebedrijf.

- Het opzetten van een internationale samenwerking.

- Het bouwen van een investeringsfonds in topkunst voor een instelling.

- Continu werken in horizontaal toezicht relaties met de financieel directeur/controller.

- Anticiperen op fiscale langetermijnontwikkelingen door herstucturering  van beleggings- en onroerendgoedportefeuilles.

- Anonimiteit- en zeggenschapstructurering ter bescherming van belangen van zeer vermogende particulieren en families.

- Advies bij remigratie naar Nederland.

- Coördinatie van het proces bij de aankoop van een nieuw bedrijf.

- Advies over het fiscaal optimaal belonen van de directeur/grootaandeelhouder.

- Advies over de reductie van de kosten bij de verhuurderheffing.

- Vernieuwen van de ‘innovatiebox ruling’ in de vennootschapsbelasting.

- Fiscaal advies bij de overgang van vermogen via testament en het instellen van een ‘eigen’ stichting.

- Per kwartaal aanschuiven als (fiscale) sparringpartner bij de financieel directeur en dga.

- Het treffen van een betalingsregeling met de Ontvanger.

- Het begeleiden van een management buy-out.

 

Over Patrick van de Kimmenade

Patrick van de Kimmenade is zelfstandig belastingadviseur en oprichter van NEO Belastingadviseurs.
Na ruim 25 jaar ervaring, waaronder als partner, bij enkele van de top kantoren (Deloitte, Loyens & Volkmaars, Coopers & Lybrand)
zette hij de stap naar een eigen adviesbureau. Hij is fiscalist, adviseert bedrijven,  vermogende particulieren en instellingen
met alle belastingzaken. Daarbij koestert hij zijn onafhankelijkheid en voorliefde voor familiebedrijven.

Contact

Kromme Steenweg 3

5707 CA Helmond

 

T: +31 (0)6 110 039 62

patrick@neo-belastingadviseurs.nl

www.neo-belastingadviseurs.nl

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

2015 | DESIGN BY RED ROSE DESIGN

www.redrose-design.nl